Eyebrow%20Shaping%20Tools_edited.jpg

JOIN OUR TEAM

CAREERS AT JO ARTYSAN

Experienced Eyebrow & Eyelash Artist

We are Looking for Experienced Eyebrow & Eyelash Artists 

SINGAPOREANS, MALAYSIANS, LTVP WELCOMED

 

Benefits:

High income <SGD$3K - 5K++ per month> (basic + commission)

Off Days    : 8 off days a month 

Location    : Orchard Road

 

Role and Responsibilities:

• Provide professional brow, eyeliner, lips and eyelash extension treatments

• Provides good customer care

• Sales driven

• Pleasant, friendly, honest, team-player 

 

Please only apply if you have at least 1-2 years experience, can work well in teams. 

Please send us your CV along with pictures of your work (plus a link to your social media account which showcase your work if you wish) to hello@jortysan.com or WhatsApp +65 8889 2880

 

聘请有经验绣眉师和美睫师

欢迎新马公民、家属准证 

高薪福利:

月入新币$3千~5千

休息天: 一个月休息8天

地点: Orchard Road(乌节路)

角色和职责

•提供专业的眉毛,眼线,嘴唇和假睫毛护理

•提供良好的客户服务

•销售驱动

•舒适,友善,诚信,有团队精神的人

 

需要有至少1  -  2年经验,就可以加入我们团队中工作

Tuyển kỹ thuật viên lông mày & lông mi có kinh nghiệm

SINGAPOREANS, MALAYSIANS, LTVP đều được hoan nghênh. 

 

 Những lợi ích:

 Thu nhập cao <SGD $ 3K - 5K ++ mỗi tháng> (cơ bản + hoa hồng)

 Ngày nghỉ: 8 ngày nghỉ một tháng

 Vị trí: Đường Orchard

 

 Vai trò và Trách nhiệm

 • Cung cấp các liệu pháp chăm sóc lông mày, kẻ mắt, môi và nối mi chuyên nghiệp

 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt

 • chịu khó Bán hàng 

 • Dễ chịu, thân thiện, trung thực, có tin thần đồng đội

 

 Vui lòng chỉ ứng tuyển nếu bạn có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm, có thể làm việc nhóm tốt.

app-icon2.png
124010.png